ออกแบบรอสส์ Lovegrove เป็นโลกการออกแบบที่สวยงามที่มีชื่อเสียง

รอสส์ Lovegrove เป็นโลกที่มีชื่อเสียงสำหรับการตีความการออกแบบที่สวยงามไม่ซ้ำกันของเขา – ที่พระราชนิพนธ์ในรูปแบบอินทรีย์และโครงสร้าง – ผ่านความก้าวหน้าล่าสุดในด้านเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์ เขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่หาตัวจับยากของเขาในกราม droppingly โครงการที่สวยงามสำหรับลูกค้ารายละเอียดสูงทั่วโลกและเป็นผู้รับเกียรติที่สุดรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติ งานของเขาคือบนจอแสดงผลแบบถาวรในพิพิธภัณฑ์การออกแบบและ MoMA (คุณอาจได้ดื่มจากขวดที่ยอดเยี่ยมของเขาน้ำประปาไหลแรงบันดาลใจ.) ดังนั้นเรามีความสุขมากเมื่อปีที่แล้วเราข้ามนิ้วมือของเรากล่อมสำนักงานของเขาจู๋จี๋สำหรับสาเหตุของเรา (รองเท้ามากกว่า) และประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวใจให้เขาในการออกแบบเรา ของโลกเข็มขัดที่สวยงามที่สุด-fitflop.

Women's Fitflop Rock Chic Toe Clamp khaki Shoes

fitflop

Womens Fitflop Luna Slippers Orange

fitflop thailand

fitflop flat sandals

Comfortable and easy to ride flat sandals for summer footwear indispensable single product, recalling the summer street shooting star in those high-profile flat sandals single product, metallic color, ethnic style, minimalist style of the people love, a pair of shoes Look outfit with multiple demonstrations also often appear, from having nice long legs Carolina Coe Kournikova (Karolina Kurkova), Miranda children (Miranda Kerr), etc. supermodel, to Gwen Stefani (Gwen Stefani), Florence Welch (Florence Welch), Emma Roberts (Emma Roberts) such stature, temperament varies actress, who’s flat sandals Look in your opinion, comfortable and Chic!

Womens Fitflop Luna Sandal Bronze Toning

fitflop

Fitflop Womens Luna slippers Pewter

fitflop thailand

Womens Fitflop Luna slippers Black

fitflop sale

FitFlop has been upgraded to the most stylish and the health benefits of both flip drag

Rage extreme popularity  Flip Flops  , in less than three years to get the support of many Hollywood artists, and to “the gym wear in the feet” design selling in Europe, America, Japan and Australia, resulting in Fighter topic.
FitFlop founder Marcia Kilgore last month to the new short stay, when interviewed anatomy FitFlop attractiveness and her interpretation of fashion vs comfort. From the British Fashion Flip Flop FitFlop called “Action fitness shoes”, the patented design by professional medical scholars and joint development and production of industrial designer footwear, so you walk at the same time exercise. When launched in 2007, FitFlop main target is to shaping consumers, but many Hollywood entertainers wear FitFlop after exposure, FitFlop has been upgraded to the most fashionable and health effects of both flip drag.

Women's Fitflop Chada Red

fitflop

fitflop flat shoes

Women's Fitflop Due Wine Red

fitflop

Sandals are also numerous design changes, rigid flat shoes had failed to meet the needs of Fashionable, high heels charming charming, affable flat shoes, flat sandals walking comfort is undefeated core, if followed girlfriends to go shopping, or flat sandals wear!

Flat shoes inspired by Greek mythology, you can elevate your style to new fashion heights. The shape of the eye-catching silver sandals using very soft leather handmade, ensuring comfort. Silver bright surface of the material as if people instantly to the future world, a kind of future soldier atmosphere full of imagination.

Filigree design texture glossy leather flat sandals distributed rich bohemian, there are even bright diamond embellishment, add a little feminine tenderness, this is also covered with heels, if not beautiful beauty heel, this sandal also You can cover the shortcomings Oh!

White flat shoes with a very luxurious gas field, thin lace inlaid with silver rivets, fully integrated with white leather. Pointy shoes head can increase the proportion of the legs of the visual effects, the advent of autumn, the purchase of a flat shoes very occasion!

Black color is very harmonious, as if by gems above reflects the general upper mirror reflection effect, grace, women in the workplace is a must-have item.

 

Women's Fitflop Due Patent Inky Blue

fitflops

 

Rubber Duck and exclusively into China’s Tide brand FitFlop footwear and other international headlining appearance.

Ten domestic-type lattice model demonstration blast wave winter 2011 fashion stylish brands such as Australia INJURY, exclusive Tide brand C’terBox, Koetic Friday, Rah! Well received by foreign stars coming chasing sticks senior international brand Australia Luxe Collective, Muks , hot snow boots Sorel, Rubber Duck and exclusively into China’s tide brand FitFlop footwear and other international headlining appearance, live performance more than 20 models to tide modeling.

FitFlop Walkstar Slide Leather Mineral Red Women

fitflop

Catalog Greater China, the first multi-brand flagship stores in October this year officially stationed in Beijing Sanlitun Village North, an area of ​​over 300 square meters, displaying a variety of international high-end men and women shoes, apparel and accessories. Meanwhile, Catalog invited world-renowned renowned Japanese interior designer, Mr. Sato big special tailored for the Catalog of both the fashion sense of space art flagship store. Unique designed so that customers seem to walk in a time tunnel, the regional distribution of the same people as if through each page catalog, impressive.

To celebrate Catalog Greater China’s first flagship store opening, Catalog particularly popular in Hong Kong and Taiwan together with the two three day Tide brand licensing HEADPORTER and by the Edison Chen CLOT main reason of the Tide brand cross-border cooperation, the exclusive worldwide Offering Catalog HEADPORTER Clot 2011 Winter linked by limited backpacks, Beijing restricted 40. HEADPORTER classic style backpack model adopted for the design focus to HEADPORTER iconic color nylon net for the spindle, adding great flavor checkered flannel tidal effects to create collages, painted dragon points clear. This new product inherits the brand has always advocated simple low-key style, has been rendered with meticulous hand-expansive brand.

FitFlop Walkstar Slide Leisure Black Women

fitflops

Catalog as “the trend of popular shoes king” Native of Beijing authorization exclusive point of sale, in particular, launched a full Chinese Only Catalog exclusive sale 100 pairs Native contrast color limited edition to congratulate Catalog stationed in Beijing Sanlitun. Which hit the color match for the conventional solid-colored Native shoes set off another round of fresh air to bring more creativity and freshness! Native appearance, popular in Europe, Hong Kong, Japan, the trend of the sector subject to the same world-class stars such as snowboarding athletes and musicians Trouble Andrew, Asia, Hong Kong trendsetters Eason Chan, Wyman Wong, Hilary Tsui favor.

fitflop effect

fitflop use a special “microwobbleboard” stimulate the muscles of the lower body in the course of walking, walking in comfortable circumstances strong legs and shaping body type.
Every step, fitflop bring help: Shaping big cuts at the bottom of the leg than the column
Improve muscle to increase muscle activity,
Improve your blood circulation, burn calories,
Correct walking gait,
Absorb the impact,
Reduce joint sprain.

Fitflop Hooper Buff With Passion shoes

fitflop

Womens Fitflops Frou Orange Sandals

fitflop

 

Brand Story of fitflop

fitflop is the founder Marcia Kilgore. Marcia Kilgore (40 years old) not only in the “shoe industry” break one day, but also the beauty care industry outstanding entrepreneurs. She was originally Body Fitness coach in college work-study with 300 dollars to New York, founded in 1996, after graduating Spa brand Bliss, a “Spa bounded Estee Lauder” said. She worked in 1999 and 2004, the Bliss shares sold to Louis Vuitton Moet Hennessy and Starwood Hotels Group, and in 2006 founded the high-end skin care beauty brand Soap & Glory. Because I like flip drag, but also hopes to strengthen the daily walking exercise benefits
She and London scholars and footwear industrial designers, several tests introduced in 2007 fitflop,
Has been awarded the seal of acceptance the American Podiatric Medical Association (APMA). She said: “born in the ferro-concrete into the ground too hard, your feet can not touch the ground well. Wear fitflop like putting dirt grass underfoot, so you go back to the most primitive era of adaptation posture, promote health definitely help. ”

Fitflop Floretta Sandals Brown With Red Flowers

fitflopFitflop Floretta Sandals Brown With Black Flowers

fitflop thailand

 

2013 list of female students Luggage (fitflop)

To the United States becomes more and more do not wear socks mm with Mody, Grippers ~ I sports wear sports socks, dress dress with stockings, remaining basically do not wear socks, swear to God. Nail dosage hurricane. Most of my friends are also similar. With some more good quality stockings, stockings American poor value for money bad.
Last year I took ten pairs of high heels, plus shipping three pairs of high-heeled leather boots. August September when two months heterogeneous, and finally could not stand, wearing sneakers and sandals, the laborers with double fitflop home and found I became domestic heterogeneous. Of course, a small flat-bottomed fashion shoes also bought a lot in there, very Xing.
Footwear and clothing as a matter of style. With suits and dress shoes to bring harm, nice flat shoes and sandals (!) Despite the belt, everyday wear high heels to be careful. This brought up a lot of trouble, but not crowded and not Ge; Texas is one of the lowest U.S. price to another palm heels even $ 8.

I hope all the girls in the study can be perfectly healthy, peace, happy, smooth, academic success, career, love, success.
Study abroad, every girl should pay attention to the things

This is someone arrived when he was studying abroad, the school’s self-defense manual for each person, just a few words, a serious thought, really has its truth.
First, the home ready before the doors open, the keys do not only come at the door keys.
Second, drove a friend home, waiting for a friend to go away into the house.
Three, usually in the body must be stocked with all the amount of change (coins).
Fourth, untoward, we must be calm, remember each other’s characteristics.
Five, standing with a female friend to condoms, the occurrence of misfortune, ask to use.
Six, driving, must take the door locked. Parking lights turn off after a brief stay in the car and then observed a moment out of the car door, put the valuables out of sight.
Seven, wallets, putting the names of relatives and friends have their own name, phone a small card.
Eight, open two or more bank accounts, usually with only discharge allowance (out good enough) ATM card. Hoped to minimize accidents, if the unfortunate event of an accident, but also as far as possible to minimize damage.
Nine, and out of the passenger elevator note whether cheeky evil, do not press the floor, try to stand where the control button, once attacked, immediately hand flapping on each floor button, then, the elevator stops at each floor, while external shouting on fire! “Do not fight with a gangster hand.
Ten, if co-authored rent, must pledge not free to turn the key to the other friends, free access to complex.
Eleven, going out at night as much as possible to get a jacket that will trap the bag to avoid being robbed.
Twelve, if it is found to be tracked, you can kick or purses beat street parking, trigger messages is sound, causing other people pay attention.
Thirteen, taxi, note there is no front seat leaned down to prevent the possession of others.
Fourteen, family car, on the train before note there is no one around, the car first action is to press the door lock to prevent someone suddenly opened the door into the room; parking, do not put the home phone number on the front window avoid moving car was deliberately call you or bad.
Fifteen, to prevent false accident, really robbery, hit a car accident, do not immediately come out, it is best if there are several calmly observe each other or with ill intent, better get away, while fierce horn, causing others to attention.
Sixteen, parking, if you have followed his car, rides at anchor, do not immediately come out, the other side go away after the first car to avoid being hijacked.
Seventeen, singles to drink in public places, if not drinking on the toilet or leave call after it is best not to drink, and to avoid the middle was drugged.
Eighteen, stay late, you should take the brightly lit streets, or walking backward in order to master the road; upstairs, downstairs and then press the doorbell ask family members to avoid criminals hiding in the stairwell.

FitFlop Walkstar Slide

Nature has a proven himself more influential than fashion. Some designers that get support “destroy heels” movement has never amount to anything. But wait a few snow at the road junction from the ice, the women were put on all defections warm embrace of snow boots – sheepskin, flat heel, plastic bottom.

A variety of people, this choice is correct, decent. However, it makes me long-standing questions in my mind again: Why is warm and non-slip shoes will certainly be so ugly? But from another angle to think, maybe this is not ugly, but a new kind of beauty? You see, a pair of comfortable boots will easily penetrate the human civilization that the greatest philosophical questions.

When the whole of the UK are shrouded in snow and ice, the boots of a war broke out also in the streets. UGG dominate in many years, finally met his opponent. British brand FitFlop Boots Winter Series Snugger listed since September 2009 onwards, has sold 80,000 pairs of the UK, the total sales volume worldwide is 200,000 pairs.

Snugger series is divided into three models: Mukluk, Inuk and Shakoha. The last one is the designer Anna Sui designed netaporter.com launched in November, was sold out within hours. Relative Ugg, Snugger has its advantages: Ugg year production reached 24 million pairs, but it is like a foot, “sofa”, wear long will make your feet wider and fertilizer; but Snugger like a foot, “gym”, fat foot wear will not uncomfortable, but it will not indulge wanton chaos long. This thin is beautiful, modern society is very critical features.

It was designed by beauty entrepreneur MarciaKilgore (former personal trainer), and Dr. David Cook, London South Bank University biomechanics home. They let Fitflop bottom becomes like a vibration plate, so that the foot always in motion. According to a network of thousands of consumer feedback, wearing Fitflop shoes can slow back pain, toe cysts, and reduce hip and leg fat (which the majority of women is fatal reason to buy). Compared Ugg, FitFlop flatfoot can provide more support. So you can do this calculation, wearing FitFlop around the bus station, you can compensate for a fall gym lessons. FitFlop too popular, so that internal staff purchase orders have been canceled.

Of course, if you really want to suffer torture heels liberate a back foot, you can go to enjoy a more advanced services – customize your own one pair of shoes. The soles can put all of your shoes to reshape your arch. Although this can not be changed once your foot type, but as long as wearing it, you can greatly improve your gait. Of course, you have to pay 250 pounds more than the price ……

There are more and more “comfortable shoes” are filling the vacancy, such Mou sheepskin, goat leather boots, as well as Celtic sheepskin boots (with Ugg like, but cheaper, a former British territories Ugg agents), as well as Many other choice. They also have the same problem as Ugg and FitFlop – not particularly ugly, but not elegant, not pretty. But who cares, in the traditional sense pretty outdated.

Reprint:http://news.xinhuanet.com/lady/2010-02/11/content_12962377.htm